Hydrauliikkakäyttöiset uppopumput / Hydraulic submersible pumps

MegaMasa 200 mm lähtöliitännällä

MediMasa 1R

Tarjoamme hydrauliikka käyttöiset uppopumput maa- ja vesirakentamisen sekä maatalouden pumppaustarpeisiin. 

Pumput soveltuvat sekä veden että lietteiden pumppaukseen ja imuruoppaukseen.
Pumppausmatka voi olla useita satoja metrejä. 
Omassa käytössä pisin pumppausmatka on ollut 850 metriä.

Olemme urakoineet imuruoppausta vuodesta 1994 alkaen ja työt teemme omilla pumpuilla sekä itse valmistetuilla ruoppaajilla joten tuotekehitys tapahtuu aidoissa töissä. 
Imuruoppauksessa pumpuilla pumpataan paljon myös kiviä ja soraa joten niiden pitää kestää kovaa käyttöä.

Myös asiakaspalautteen kautta tulleet ajatukset siirretään nopeasti valmistukseen.

Pumppujen valmistuksessa olemme huomioineet omat aiemmat käyttökokemuksemme ja pumppu onkin suunniteltu vastaamaan itse huomaamiimme ongelmakohtiin.

  • Pumpun rakennetta suunniteltaessa erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, ettei pumpattava vesi tai liete pääsisi käyttävän koneen hydrauliikkajärjestelmään.
  • Pumppupesän levyosat ovat kulutusterästä ja juoksupyörän siivet sekä pumppupesän kehä paksua teräsputkea.
  • Laippaliitoksen ansiosta myös 90 asteen lähtöliitäntää käytettäessä puhki kulunut käyrä on helposti vaihdettavissa uuteen.
  • Kuluttavia aineita pumpattaessa juoksupyörän halkaisija ei pienene nopeasti sillä siipien kärki pinta-ala on suuri.
  • Juoksupyörän kiinnityspultti suojattu kulumiselta ja niin ettei aukea itsestään.
  • Juoksupyörä on mitoitettu pumppupesään pienillä välyksillä jolla saavutetaan suuri nostokorkeus, iso tuotto ja liete saadaan pumpattua mahdollisimman paksuna.
  • Hydrauliikkamoottori ja moottorista lähtevät letkut on suojattu kolhiintumiselta siten etteivät liittimet löysty pumppua käsiteltäessä.
  • Pumppu kestää kivet sekä kuivana pyörittämisen.
  • Pumpuilla ei ole kiertymistaipumusta.

Nostokorkeus 25-45 metriä riippuen mallista.

Pumput valmistetaan laippaliittimellä joka mahdollistaa monipuoliset vaihtoehdot lähtöliitännälle mm. suuntaus ja koko.

Valmistamme useita perusmalleja, joita on mahdollista muunnella asiakkaan toiveiden mukaan.

Pumput on mahdollista saada joko hammaspyörämoottorilla tai kovempaan käyttöön soveltuen mäntämoottorilla.

Hammaspyörämoottorit ovat kovassa käytössä hyväksi havaittuja ROQUET moottoreita jotka kestävät korkean käyttöpaineen ja suuret pyörimisnopeudet. Maksimi paine mallista riippuen 225-250 bar.

Mäntämoottoreina käytämme eri valmistajien kestäviä ja laadukkaita moottoreita joissa maksimi jatkuva käyttöpaine on 350 bar.

Hammapyörämoottorin ja juoksupyörän välissä on tukilaakerointi sekä rasvatiivistys. www.uppomasa.fi/albumi/pumppuja/1954931

Hammaspyörämoottori on mahdollista toteuttaa joko yhteen suuntaan pyörivänä (malli 1R), jolloin tarvitaan vain paine- ja paluuletku eli toimii yksitoimisella venttiilillä, tai kahteen suuntaan pyörivänä (malli 2R), joka vaatii kaksi paineletkua ja yhden vuotolinjan tankkiin.

Mäntämoottori sen sijaan tarvitsee kaksi paineletkua ja yhden vuotolinjan tankkiin.

Pumput toimitetaan 90 asteen kulmaliittimellä sekä suoralla lähtöliittimellä. 

Mukana tulee myös salpaliitin poistoletkun liittämistä varten


Valmistettavat pumppu mallit ovat seuraavat.


MINI PIENI

Tuotto 3 m3/ min
Lähtöliitäntä 100 mm (4") tai 75 mm (3")
Hydrauliikka virtaus minimi 20 l/min ja maksimi 35 l/min
Maksimi käyttöpaine 275 bar
Letkut 1R 3/8" paine ja 1/2" paluu sekä 2R 2 kpl 1/2" paine ja vuotoöljy 1/4"
Paino noin 28 kg


MINI

Tuotto 4 m3/min
Lähtöliitäntä 125 mm (5"), tai 150 mm (6")
Hydrauliikka virtaus minimi 30 l/min ja maksimi 55 l/min.
Maksimi käyttöpaine 250 bar.
Letkut 1R 3/8" paine ja 1/2" paluu sekä 2R 2 kpl 1/2" paine ja vuotoöljy 1/4"
Paino noin 37 kg


MINI HD

Ero MINI pumppuun on isompi tukilaakeri ja hydrauliikkamoottori
Tuotto 5 m3/min
Lähtöliitäntä 125 mm (5") tai 150 mm (6")
Hydrauliikka virtaus minimi 40 l/min ja maksimi 75 l/min
Maksimi käyttöpaine 250 bar
Letkut 1R paine 1/2" ja paluu 3/4 sekä 2R 2kpl 1/2 paineletkuja ja 3/8 vuotolinja
Paino noin 45 kg

https://www.ruoppauspalvelu.fi/albumi/pumppu...

https://www.ruoppauspalvelu.fi/albumi/pumppu...


MEDI

Tuotto 10 m3/min
Lähtöliitäntä 150 mm (6") tai 200 mm (8")
Hydrauliikka virtaus minimi 50 l/min ja maksimi 100 l/min.
Maksimi käyttöpaine 250 bar.
Letkut 1R 3/4" paine ja 1" paluu sekä 2R 2 kpl 3/4" paine ja 3/8 vuotoöljy
Paino noin 70 Kg

https://www.ruoppauspalvelu.fi/albumi/pumppu...

https://www.ruoppauspalvelu.fi/albumi/pumppu...


MEDI  Mäntämoottorilla

Tuotto 18 m3/min
Lähtöliitäntä 150 mm (6") tai 200 mm (8")
Hydrauliikka virtaus minimi 60 l/min ja maksimi 220 l/min.
Maksimi nostokorkeus 35 metriä
Maksimi käyttöpaine 350 bar
Letkut 2 kpl 3/4" paine ja 1/2" vuotoöljy
Paino noin 85 kg
Lähtöliitäntä kaikille MEDI malleille 150 mm (6") tai 200 mm (8")


MAXI  Mäntämoottorilla

Tuotto 22 m3/min
Lähtöliitäntä 150 mm (6") tai 200 mm (8")
Hydrauliikka virtaus minimi 70 l/min ja maksimi 200 l/min.
Maksimi käyttöpaine 350 bar
Letkut 2 kpl 1" paine ja 1/2" vuotoöljy
Paino noin 110 kg

http://www.uppomasa.fi/albumi/pumppuja/17631...MEGA Mäntämoottorilla

Tuotto 25 m3/min
Lähtöliitäntä 200 mm (8") tai 250 mm (10")
Hydrauliikka virtaus minimi 100 l/min ja maksimi 320 l/min.
Maksimi käyttöpaine 450 bar
Letkut 2 kpl 1" paine ja 1/2" vuotoöljy
Paino noin 150 kg

http://www.uppomasa.fi/albumi/pumppuja/15709...

 

Hydrauliikkamoottoreiden virtaus- ja painearvot ovat kyseisen pumppumallin vakio asenteisen moottorin arvoja.

Pumppujen tuotto on ilmoitettu niin että käytetään mallin suurinta lähtöliitäntää ja optimaalista hydrauliikkavirtausta sekä -painetta.

Pumppuihin on mahdollista asentaa kierrostilavuudeltaan pienempiä tai isompia hydrauliikkamoottoreita jolloin virtaus- ja painearvot voidaan sovittaa käyttävän laitteen mukaan.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Matti Liukkonen 0400 959383

info(at)ruoppauspalvelu.fi

www.uppomasa.fi/albumi/pumppuja/