Teollisuusaltaan imuruoppausta, ruopattava materiaali on biolietettä

Suoritamme imuruoppausurakointia kaikkialla Suomessa.

Teollisuuslietteet imuruoppaamme kustannustehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja pienellä tilan tarpeella.

Monipuolisella kalustolla, asiakaslähtöisellä tuotekehittelyllä, pienen yrityksen joustavuudella sekä kustannusrakenteella pystymme ruoppaamaan kohteita, jotka ennen olisi ollut hankalia toteuttaa tai kustannuksiltaan kalliita.

Työt tehdään tehokkaalla imuruoppaajalla ja testatuilla lietteen käsittely menetelmillä.

Lietettä käsitellään seuraavilla menetelmillä:

- perinteinen menetelmä, jossa käytetään selketysallasta

- liete pumpataan puhdistus laitokselle

- liete separoidaan ruuviseparaattorilla

- liete pumpataan geotuubiin


Alla tarkemmin miten olemme eri menetelmiä toteuttanut: 

 •           allas ruoppaus niin, että allas pumpataan täyteen ja annetaan veden selkeytyä jonka jälkeen se pumpataan pois

Voimme ruopata ns. suljetulla vesikierrolla, jossa ruoppauslietteen läjitysaltaasta pumpataan selkeytynyt vesi takaisin ruopattavaan altaaseen.

 •           metsäteollisuuden lietteitä olemme imuruopanneet suoraan tehtaan biologiselle jätevedenpuhdistamolle, jossa lietteestä saadaan erotettua polttokelpoinen kuivajae ja neste puhdistettua.

 •           ruuviseparaattorilla puuperäiset ja kuitupitoiset 0-kuidut pystymme imuruoppaamaan suoraan vaihtolavalle tai kasalle niin että ruopatun massan voi viedä polttoon.


 https://www.youtube.com/watch?v=nrdgzzMrnWo

 https://www.youtube.com/watch?v=U1ChKFBhs8s

Yllä mainittua menetelmää, jossa imuruoppaajalla pumpataan massa separaattoriin olemme käyttäneet asiakas yrityksen prosessivesialtaan puhdistuksessa vuodesta 2015 alkaen.

 •        Liete pumpataan geotuubiin flokkulantin / polymeerin kanssa 

1.   Voimme tarjota pelkän imuruoppaus työn, jossa täytetään asiakkaan geotuubeja ja asiakas vastaa kenttätöistä kuten flokkulantin syötöstä.

2.   Geotuubeja voidaan täyttää ja käyttää myös uudestaan eli se ei ole kertakäyttöinen.

 

Altaiden puhdistus voidaan toteuttaa niin, että tehdasta ei tarvitse pysäyttää.

Pystymme poistamaan imuruoppaamalla lietteitä myös altaista missä pohja ei saa mennä rikki, esimerkiksi kalvopohjaiset altaat yms.

Olemme imuruoppaamalla poistanut mm. mutaa, savea, soraa, biolietettä, paperi- ja selluteollisuuden lietteitä, sahanpurua, haketta, tuhkaa, kaivosteollisuuden rikastehiekkaa.

Käytössämme on myös pieni mutta tehokas Pikku Masa imuruoppaaja kohteisiin, minne ei isoilla ruoppaajilla pääse. Koneen paino on vain 1800 kiloa, joten sen voi vaikka nostaa nosturilla työkohteeseen, josta massoja pitää poistaa ruoppaamalla.

Monitoimiruoppaaja MASA suoriutuu useasta eri työtehtävästä kaivuriosaan liitettävillä ja vaihdettavilla työvälineillä, joita on mm. imuruoppaus varusteet, erilaiset kauhat ja kahmarit sekä paalutuslaite.

MASA monitoimiruoppaajan tärkeimmät tekniset tiedot ja ominaisuudet.

 • Moottorina Scania DS 11 teholtaan 290 hevosvoimaa
 • Ruoppauspumppuna mekaaninen suurtehopumppu, jolla moottorin voima saadaan siirrettyä lähes 100 prosenttisesti imuruoppaukseen.
 • Tähän mennessä pisin pumppausmatka 850 metriä.
 • Maksimi nostokorkeus noin 35 metriä.
 • Ruoppaaja siirretään kohteeseen täysperävaunurekalla
 • Ruoppaajan paino noin 21 000 kiloa

Työkohteina ovat olleet puunjalostuslaitokset sahoista paperitehtaisiin, kaivokset ja muut laitokset, joilla on lietepitoisia altaita ja vesialueita.

Referenssi lista toimitetaan pyydettäessä.
 

Pikku Masa imuruopparin tietoja

 • Moottorina Deutz F3L912 teholtaan 56 hevosvoimaa
 • Varustettu hydraulisella kaivuulaitteella jossa kauhan paikalla tehokas imuruoppauspumppu
 • Tähän mennessä pisin pumppausmatka 700 metriä.
 • Ruoppaajan paino noin 2500 kiloa
 • Helppo ja nopea siirtää kohteeseen esimerkiksi tehtaiden ongelmatilanteissa.
 • Ruopparia siirretään pakettiauton ja jarrullisen perävaunun yhdistelmällä

Kuvissa näkyy joitakin työtehtäviä mitä olemme vuosien varrella toteuttaneet.

http://www.ruoppauspalvelu.com/albumi/vesirakennustyot/

Metsäteollisuuden lietteen ruoppausta

Geotuubit pumpattu täyteen

Kaivoksen rikastehiekan ruoppausta